Προσωπικά Δεδομένα

 


 

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του MILK fashion club και όλων των διαδικτυακών χώρων του,

 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το κατάστημα 

 

( επικοινωνία, ενημέρωση, αποστολή προσφορών )

 

και σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιούνται.

 


 

     MILK Fashion Club © 2019